> bezinning

Bezinning

 
 

OVERDENKING (februari 2020)

Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’
Dit was het thema van de Oecumenische week van gebed voor de eenheid van christenen. In Aardenburg hebben we de gewoonte om tijdens deze week een oecumenische dienst te organiseren met de 3 geloofsgemeenschappen. Dit jaar was deze op 12 januari.  
Het thema van de week en het voorbereidingsmateriaal was aangeleverd door een groep Maltese christenen. Zij verwezen naar het Bijbelboek Handelingen hoofdstuk 27 en 28. Hierin gaat het over de zeereis van Paulus en 275 opvarenden naar Rome. Onderweg raken ze in zwaar weer, maar gelukkig komt er land in zicht en kunnen ze terecht op Malta. De plaatselijke bevolking ontvangt hen hier buitengewoon vriendelijk.
In veel van de door de werkgroep aangeleverde gebeden werden de kerkgangers opgeroepen om ook buitengewoon vriendelijk en gastvrij te zijn, zoals in het volgende gebed:
‘Genadige God’, breek de zichtbare en onzichtbare barricades af die ons tegenhouden welkom te heten aan onze zusters en broeders die in gevaar of nood zijn’.
 
Mijn overweging hierbij is: Hoe zorg je ervoor dat dit geen gratuite gebedsopgroep wordt die kerkgangers in 2020 overvraagt?  De angst van veel Nederlanders dat we de nood van de hele wereld niet aankunnen, is realiteit. Ik kom er als predikant veel mee in aanraking. Hoe nemen we deze angst serieus, zonder er volledig in mee te gaan? En hoe kunnen we op een menselijke manier omgaan met de gevolgen van de grote economische ongelijkheid in de wereld? Een ongelijkheid die niet zomaar op te lossen is.
Ooit ontving ik van een vriend een poster met een gedicht van Kees Stip getiteld: ‘De mensenvriend’ 
De mensheid heeft mijn hart
en vergt mijn volle krachten.
Het zijn er vier miljard,
dus jij moet even wachten
.
Het “wacht” principe geldt nog steeds denk ik. Gastvrijheid en vriendelijkheid zijn helaas niet ongelimiteerd. Of je nu wil of niet, maar mensen en ook landen zullen soms keuzes moeten maken.  Dit mag echter nooit een vrijbrief voor xenofobie of  grenzeloos egoïsme zijn. In Leviticus 19: 18 vinden we een wijsheid die hierbij richting geeft en die later door Jezus is geciteerd: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’ dat men toen uitlegde als: ‘Heb uw naaste lief, want hij is als uzelf’. 
‘Heb uw naaste lief, want hij is als uzelf’.
Dat we in dit licht mogen nadenken over ‘Gastvrijheid en Vriendelijkheid’ en daar hoort ook het stellen van grenzen bij. Hoe pijnlijk dit ook is. 
In de komende 40-dagen tijd staan we stil bij een God die in Jezus is als onszelf en het lijden niet uit de weg gaat. Dat deze tijd ons mag helpen bij het stilstaan bij alle vragen waarvoor geen eenvoudige oplossingen bestaan. In het vertrouwen dat de Eeuwige ons ook daarin nooit alleen laat…

Met een buitengewoon vriendelijke groet,
Ds. Marijn Vermet

===================

BEZINNING (januari 2020)

De Nieuwjaarsdienst is altijd verweven met het feest van Epifanie, dus met het verhaal van de Wijzen. Zij gingen niet zomaar als toeristen op reis. Zij reisden, gedreven door een verlangen.
Tijdens de Kerstperiode, misschien bij het zomaar stil voor je heen zingen van een kerstlied, zijn we ons misschien meer bewust dan anders van een dieper verlangen. Een verlangen dat het dagdagelijkse overstijgt.
Nu het nieuwe jaar daar is en we de kerstspullen en -herinneringen weer opbergen, zakt ook dat diepere verlangen weer naar de bodem van ons hart. Maar een verdrongen verlangen verdwijnt niet. Het komt soms naar buiten in de vorm van allerlei behoeften, die ook kunnen veranderen in een verslaving. De behoefte om te shoppen is daar in onze maatschappij misschien wel het grootste voorbeeld van. Maar ook de behoefte aan erkenning, aan alcohol, aan eten of juist streng-diëten, werkverslaafd of televisie-afhankelijk.
De Wijzen kozen ervoor om ruimte te geven aan hun diepere verlangen en dat niet te laten ondersneeuwen door allerlei oppervlakkig gepraat en versnipperde verstrooiing.
Ik wens ons aan het begin van dit nieuwe jaar toe om te leven met aandacht. Aandacht voor de mensen, de natuur en de dingen om ons heen, maar vooral ook aandacht voor wat er leeft aan verlangen in ons eigen hart.
Verlangen naar Liefde, die door geen mens gestild kan worden. Laten we gaan in het spoor van de Wijzen, het licht van de ster wijst de weg. En gaandeweg zal dat licht ook in ons eigen hart gaan schijnen en ons vrede geven.
Heil en zegen voor 2020!
In verbondenheid,
Ds. Leuny de Kam

 

OVERDENKING (december 2019)
Net als al die andere toeristen in het Spaanse Cordoba, maakte ook ik een foto van het beeld van één van de beroemdste Joden ooit. Rabbi Mozes Ben Maimon, ook wel  Maimonides of Rambam geheten. Er wordt over getwist of de uitdrukking: ‘Krijg de Rambam’ met hem verbonden is.  Hij was Thora geleerde, filosoof, arts en werd in 1135 in Cordoba geboren. De stad staat dan onder islamitisch bestuur. Zoals toen gebruikelijk,  was er veelvuldig contact tussen Joden, Moslims en Christenen. Maimonides krijgt al vanaf jonge leeftijd les van zijn vader in Joodse studies en als kind is hij al een wetenschapper.

maimonides
Woede
Eén van de opvallendste eigenschappen van zijn filosofisch werk is dat hij  streeft naar een verzoening tussen de filosofie van Aristoteles en de Joodse Wijsheid. Toch verschilde Maimonides op een aantal essentiële punten van Aristoteles, bijvoorbeeld hoe om te gaan met woede. Aristoteles heeft in zijn filosofie het uitgangspunt dat alles gepast moet zijn. Zo is er de gepaste woede.  Wie wordt beledigd, moet daar op een gepaste manier op reageren. Wie niets doet minacht zichzelf en wie grof reageert, heeft elk gevoel voor maat verloren. Een plaaggeest ga je niet kapot schelden, maar je laat ook niet over je heen lopen als je eer wordt geschonden.
Volgens Maimonides is Woede echter een erg slechte eigenschap. Het komt er als mens op aan om je zelfbeheersing te behouden, zelfs als woede  gerechtvaardigd lijkt. De Ene geeft je hiervoor  kracht. Dit is geen zelfverloochening, maar jezelf verbeteren. De ander is immers  vaak  zo slecht  nog niet, maar vaak net zo gebrekkig als jij. 
Kerst
Een mooie gedachte voor de komende kersttijd.
Juist voor een Vredeskerk. 
Ik wens u allen een vredige Kerst!
 In naam van een vorst die ons adviseert: 
`Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem dan ook de andere toe’


Ds. Marijn Vermet 

 

 

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl