> bezinning

Bezinning

 
 

OVERDENKING (december 2020)

Flyer en Leesplan 

Vanmorgen zat er bij het advertentieblad een flyer : “De wereld draait door”.
Het bleek een heel Christelijke boodschap over schuld, boete, bekering en vergeving te zijn . 
Het is natuurlijk nooit weg om daar eens over te lezen en zeker op de vroege morgen niet. 
Maar tijdens het lezen begon deze boodschap me tegen te staan. Men wist wel precies hoe het allemaal in elkaar stak. Dit werd dan ook ondersteund met verwijzingen naar teksten in diverse Bijbelhoofdstukken. 
Weet u, ik weet natuurlijk niet hoe u erover denkt maar ik ben nog altijd een piekeraar. 
Mijn vertrouwen in het bestaan van God is onwrikbaar maar het hoe en wat….. tja. Daarom vind ik het ook fijn om te lezen en leren; om te ontdekken wat er geschreven is en hoe men dat kan interpreteren . Het gevaar is dan weer dat je een eigen geloof, dat je goed aanstaat, gaat ontwikkelen. 
Daarom is geloven denk ik hard werken, maar ook genieten, want is het niet heerlijk om te ontdekken,
en niet zomaar alles voorgekauwd te krijgen met de boodschap: zo is het en niet anders. Alleen onze boodschap is de ware. 

Behalve de flyer probeer ik iedere dag ( nou meer om de dag) het leesplan van het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap  via de app te lezen. Er zijn er verschillende  leesplannen en momenteel volg ik : Van Adam en Eva tot Franciscus: Bijbelmeditaties over zorg voor de schepping.
 – Het voordeel van zo'n leesplan is dat ik dan ook maar gelijk de dagtekst meepak. -
Aan  het einde van de  leesplan is er een tekst met uitleg en een  vraag? Die zorgt dan weer tot heel wat overdenkingen. Een van die vragen was : Waar ligt jouw hart, wat is jouw schat? Wanneer ben je rijk bij God? 
Tijdens de krant uit de brievenbus halen wist ik het. Misschien vreemd maar dan krijg je zo'n bewustzijns moment. Het was stil  - ik moet nog een klein eindje lopen voordat ik bij de brievenbus ben - en  negen van de tien keer ben ik mij  dan bewust van de natuur; van het onmetelijke van het onbegrijpelijke en dan dank ik dat ik er mag/kan zijn . Dat ik mag wonen op deze plek en mag geloven zonder dat ik mij alsmaar zondig en  bekeerderig moet voelen.  Een plek waar ik fouten kan maken en iedere keer opnieuw het moeilijkste van de 10 geboden mag proberen na te leven: Heb uw naaste lief gelijk uzelf . 
– Want hoe moeilijk is dat niet, want er is altijd wel iets wat je kan  hinderen in een ander en je hem of haar niet altijd aardig behandelt  -.
Dan voel ik mij rijk  en geborgen bij God ,ik mag en kan iedere dag opnieuw weer proberen een mens te zijn die zijn naaste liefheeft. Met al mijn fouten .
Moet me natuurlijk wel bewust zijn dat ik niet volmaakt ben. 

Zo bracht een  flyer mij tot deze overdenking .
Want toen mij gevraagd weer een stukje te schrijven vanuit een lege pastorie, dacht ik  iets  te schrijven over kerstmis, de stal, de geboorte, engelen, herders en koningen . Maar misschien heb ik dat toch gedaan  alleen een beetje anders. Want is Kerstmis niet het feest van Vrede en bezinning en goed zijn voor elkaar.
En dat  mogen we iedere dag weer opnieuw proberen dankzij het feest van Bethlehem. 
Gezegende kerstdagen en al het goede wat mogelijk is. 

Mathilde van Duuren 

====================

.OVERDENKING (oktober 2020)


Hoe komt het toch, dat de kat met zijn buik vol brokjes tevreden op de vensterbank zit te spinnen, terwijl zijn baas na een copieuze maaltijd en omringd door dure elektronica onbehagelijk in zijn fauteuil zit. Dat je onrustig bent, zolang je maag rammelt of je dak lekt (of vluchteling bent uit kamp Moria!) is goed te begrijpen. Maar het lukt ons, mensen, om midden in de overvloed ongelukkig te zijn. Vaak worden die gevoelens van onbehagen gecamoufleerd door hard te werken of door onderdompeling in amusement.
Waar kun je in 2020 het leven eigenlijk leren? Ik durf te stellen dat de kerk, de Bijbelse verhalen zo’n leerschool kunnen zijn. Niet in de zin, zoals we ons dat menen te herinneren van eerdere decennia: vorm en buitenkant zijn eigenlijk het belangrijkste, met kernwoorden als fatsoen en netjes leven.
Kan de kerk een centrum van levenskunst zijn? Waar je leert om bewust te leven, maar waar je ook leert, hoe je omgaat met de dood? Waar je kunt ontdekken op welke manier de geestkracht van God in jou tot leven komt?
Om iets te kunnen leren, heb je eigenlijk ook wel voorbeelden nodig: Mensen, die je dit voorleven. Zijn wij zulke mensen? Kennen wij onze bronnen? Hebben wij die levenskunst geleerd, om te spinnen (bij momenten!) zoals de kat op de vensterbank? Ik wens ons allen een mooie oktobermaand toe, met stille ochtenden, zacht vallende bladeren en een hart vol wijsheid!
Ds. Leuny de Kam


Zoals er mensen zijn die zingen, die geloven, niet uit angst niet omdat zij dit willen, en niet uit hoop op beloning, maar omdat er een stem in hen oprijst. maar omdat zij krachtens hun Zo zijn er ook mensen, wezen niet anders kunnen.
Abel Herzberg

 

OVERDENKING (september 2020)

Hoe gaan we als gelovigen om met de aarde.

Onze Startzondag staat in het teken van ‘Groene Theologie’. Misschien denkt u: ‘we horen en lezen in de krant, tv en alle andere media al genoeg over milieu en
duurzaamheid. Moet dat in de kerk dan ook nog eens?’ Er gebeurt in de kerken veel goeds op het gebied van duurzaamheid en milieubewustzijn. Vooral op praktisch
gebied. Van zonnepanelen tot fairtradekoffie. Een hele goede ontwikkeling. Maar er is meer. Vorig jaar schreef Trees van Montfoort een boek, wat verder gaat dan goedbedoelde en sympathieke acties. Zij geeft een broodnodige theologische verdieping en maakt verbinding met bronnen uit de eigen Christelijke traditie.
Vanuit ons denken van de westerse theologie, zien we de mens als kroon op de schepping. De mens als heerser over de schepping. De mens als rentmeester. Maar is
dat beeld van de mens als rentmeester niet veel te eenzijdig? Is de term rentmeester niet een veel te economische term? Wij hebben onszelf in het middelpunt geplaatst. God staat eigenlijk buiten onze relatie met de aarde. Wij zijn hier zelf heer en meester over en God heeft daar niets over te zeggen. Is dat eigenlijk wel bijbels? Deze manier van kijken heeft de natuur als gebruiksartikel gezien. Het gevolg is, dat de aarde gebruikt kon worden naar behoefte. En die behoefte van de mens is groot en veel. Met deze vragen zitten we al meteen bij het hart van ons theologisch denken!
De schrijfster van het boek ‘Groen Theologie’, ds. Trees van Montfoort, zal aanwezig zijn op onze Startzondag. Heel bijzonder, want zij is een veel gevraagd spreker! Ze geeft ’s
middags uitleg over haar boek en wij kunnen met al onze vragen bij haar terecht. Van harte welkom dus!
Ds. Leuny de Kam.

==================

OVERDENKING (augustus 2020)

“Wat is het eindeloos jammer als godsdienst keer op keer wordt misbruikt voor het eigen gelijk.”


Bijbelgebruik
De moord op George Floyd op 27 mei 2020 in Minneapolis heeft veel los gemaakt. Overal zijn er protesten door mensen, die zeggen dat het nu eindelijk eens afgelopen moet zijn met de
discriminatie van mensen met een donkere huiskleur. Het is toch ook een gotspe. Hoe komen mensen op het idee de ene huidskleur verkieslijk zou zijn boven de ander? Het is vast die diep menselijke neiging, om jezelf als centrum van de wereld te zien en je eigen waarden, normen en wellicht ook huidskleur tot ideaal te verheffen. Het is niet voor niets dat Paulus aan de Christelijke gemeente in Galatië (een gebied rond de huidige Turkse stad Ankara) schrijft: “U allen, die door de doop één met Christus bent
geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen- u bent allen één in Christus Jezus.” (Galaten 3: 27,28).
Dat we samen één zijn, dat ervaren mensen niet zomaar. En godsdienst is op haar best, als ze dat besef in mensen naar boven brengt. En toch gaat het vaak anders. Ik vertel u niets nieuws, als ik zeg dat godsdiensten ook het wij/zij denken in de geschiedenis flink bekrachtigen. Een goed voorbeeld hiervan, zagen we op maandag 1 juni toen de Amerikaanse President Trump, zich met de bijbel in zijn hand liet fotograferen voor de St. Johns Episcopal Church in Washington. Het kerkplein moest hiervoor wel
‘schoongeveegd’ worden van vreedzame demonstranten. Waarom de president zich met de bijbel in de hand en juist voor een kerk liet fotograferen laat zich raden. De bijbel
en het christendom worden hier gebruikt als krachtig symbool en ter versterking van het eigen gelijk. Als de president God aan zijn zijde heeft, dan hebben de demonstranten
die niet. De bijbel (maar ook de kerk op de achtergrond), worden zo als wapen gebruikt in de strijd om het eigen gelijk. Wat is het eindeloos jammer als godsdienst op deze manier keer op keer wordt misbruikt.

==============

 

 

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl