> bezinning

Bezinning

 
 

Meditatie

De laatste tijd heb ik de gewoonte om mijn dag te openen met een moment van stilte en meditatie. De ene dag ben ik helemaal stil van binnen en meen ik dat mijn meditatie succesvol is verlopen. De andere dag blijven er gedachten in mijn hoofd en lukt het niet goed om stil te worden. Maar van de benedictijner monnik Anselm Grűn heb ik begrepen dat dit normaal is en volledig bij het meditatieproces hoort. 
Aan het eind van het stilte moment lees ik steeds een stukje uit de bijbel en soms brengt dat verassende inzichten. Als ‘goede’ doper ben ik vorige week aan de brief van Jacobus begonnen. De brief van Jakobus is immers een brief die hoog opgeeft van het doen van goede werken. Maar tot mijn verassing kwam ik in deze brief, ook een iconische uitspraak tegen die men eerder in een gereformeerde context plaatst. Jakobus adviseert aan hen die te gemakkelijk reisplannen maken en zich bezighouden met grote plannen voor de toekomst, om hun woorden wat bescheidener te kiezen. ‘U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen’.  
‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen’ en dat in Jakobus. 
Dat is een uitspraak om bij stil te staan, ook in een op daden gerichte Doopsgezinde Gemeente. De afgelopen maand bleek het ziekteproces van een gemeentelid minder maakbaar dan gehoopt en hoorde ik van een leeftijdsgenoot waar longkanker bij is geconstateerd. Ja, ook dat is leven. En u zult hier uw eigen ervaringen kunnen invullen van het leven dat minder maakbaar bleek dan gehoopt en gedacht.
Het Doopsgezind jaarthema is: ‘Vanwaar komt  mijn Hulp?’. Tijdens de Zeeuwse startzondag kozen we voor een diaconale invulling, met aandacht voor de werken van barmhartigheid  en een diaconaal project. Wij als christelijke gemeente zijn immers geroepen om hulp te bieden. 
En tegelijkertijd is het goed om de oorspronkelijke context van deze Bijbelse vraag te lezen in psalm 121: “Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.” En de zinnen die dan volgen zijn bemoedigend. “Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren je wachter. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël”. En lees de psalm  maar eens verder… 
Tot troost en bemoediging, in een wereld die soms ook minder maakbaar is dan we wensen.

Ds. Marijn Vermet

============================================

 

Teksten van Bonhoeffer
De theoloog Dietrich Bonhoeffer schreef diep doorleefde, indrukwekkende teksten. Ze zijn doorspekt van vertrouwen en geloof tot in de diepste duisternis. Hieronder vindt u een voorbeeld uit zijn boek ‘Verzet en overgave’ gebundelde brieven uit de gevangenis. Het is onmiskenbaar een zomerse tekst over de vrijheid van geest en vriendschap. De tekst is overigens opgenomen in een heel mooi boekje: een werkschrift met teksten, poëtische bewerkingen en gebeden van Bonhoeffer, uitgegeven bij De Roos van Culemborg. Het kan worden besteld via: bonhoeffer75@kpnmail.nl.
Ds. Marijn Vermet


DE VRIEND
Niet op de zware bodem, waar bloed, afkomst en eed oppermachtig en heilig zijn; waar de aarde zelf optreedt tegen misdaad en waanzin en waakt over oeroude wetten, ze met het zwaard handhaaft. Nee, mensen worden elkaars vrienden uit onbelemmerde vreugde, grenzeloze begeerte van de geest, die geen eed of wet nodig heeft.
Naast het vruchtbare korenveld, vol zorg en met eerbied bewerkt, soms met bloed, zweet en tranen, naast de akker van hun dagelijks brood, laten mensen toch ook de mooie korenbloem groeien. Niemand heeft haar geplant of begoten. Weerloos groeit ze op in vrijheid, in vrolijk vertrouwen dat haar het leven onder de hemelboog wordt gegund. Buiten de stevige muren van huwelijk, arbeid en leger wil een mens ook vrij kunnen leven en toegroeien naar de zon..… Een kostbare, zeldzame bloesem, ontsproten aan vrijheid van geest, onbevreesd, speels, vol vertrouwen in het uur van geluk, zo is de vriend voor de vriend.
Als iemand de geest krijgt, er geweldige ideeën in hem rijzen, die zijn hart met moed vervullen, kijkt hij de wereld ongedwongen, regelrecht in het gezicht. Als daar dan daden aan ontspringen, terwijl hij worstelt als een eenling en sterk en gezond het werk dat aan het leven van een man betekenis en inhoud geeft, ja, dan verlangt de eenzame zwoeger naar een verwante, begripvolle geest.
De geest wil vertrouwen zonder beperking. Hij walgt van het kruipend gedierte, dat leeft in de schaduw van alles wat deugt, achterdochtig, nieuwsgierig, afgunstig. Zo wil de geest zich helemaal uiten aan een bekende, zich met hem verbinden in vrijheid en trouw. Hij wil ja zeggen zonder jaloersheid, aanvaarden, bedanken, zich in die ander verheugen en sterken.

 

 

 

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl