> activiteiten > bijbelochtenden

Bijbelochtenden

 
 
Data: Iedere eerste dinsdag van de maand.  
Tijd: van 10.00-12.00u.
Plaats:Gemeentekamer Doopsgezinde Vermaning Weststraat 37 Aardenburg.
 

Ook in het seizoen 2020-2021 komen we maandelijks bijeen .
Dit jaar gebruiken we als leidraad de map die ontwikkeld is door de Gemeenschap Doopsgezind Broederschapswerk n.a.v.het jaarthema "Thuis op aarde".

Van God is de aarde en al wat leeft, zo klinkt het in Psalm 24. Dat laat zien dat we met allerlei andere mensen, dieren en planten de aarde mogen bewonen. Hoe doen we dat? Wie of wat inspireert ons daarbij en geeft ons richting?

Met dát doel voor ogen is er materiaal gemaakt voor jongeren, gespreksgroepen, bijbelkringen, en mogelijke diensten met dit thema.
Verhalen die laten zien dat het bijbelverhaal in wezen ook in het heden weer plaats vindt. Ideeën voor YouTube films, hoe kunstenaars in woord en beeld het verhaal opnieuw laten zien. Tips voor liederen die verband houden met het verhaal. Ieder hoofdstuk geeft een vertaling van het bijbelverhaal dicht bij de grondtekst met open vragen om met elkaar in gesprek te raken over de tekst.

We zoomen in op 8 aspecten:

1. Op adem komen. Ontspan, kijk rond, zie de maan en de sterren en al wat groeit en bloeit en voel hoe jij onderdeel bent van een groot geheel. 
2. Thuis bij God. De Eeuwige als grond onder je voeten, steun in je rug, dak boven je hoofd om je weg in het leven te gaan. Psalm 4
3. Thuis op Gods aarde. Hoe zorgen we voor ons huis: de aarde?  Psalm 124
3. Waarom is er lijden thuis op aarde? Job
4. Waarom is het van belang om op aarde dieren te redden? Genesis 6-8
5. Hoe raken ‘vreemdelingen’  op aarde thuis. Ruth
6. Welke gemeenschap is ‘thuis’? Handelingen 10 en 11
7. Hoe houden we huis op aarde?  Lukas 16:1-16

Het materiaal in één map bijeen is te bestellen bij:
Joop van de Mei: gdb@doopsgezind.nl
Kosten € 10,00 plus verzendkosten. Bank: NL89 TRIO 0379 7299 62
t.n.v. St. GDB Nederland. of via de doopsgezinde kerk Aardenburg. 

.

 
 
 
 
 
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl