> nieuws

Nieuws

 
26 oktober 2020

VACATURE

De Doopsgezinde Gemeente Aardenburg/Zeeuws Vlaanderen is op zoek naar:


Een invoelende, ondernemende, breed georiënteerde, sociale en ruimdenkende predikant(e) die inzetbaar is voor 0.5 fte. 
De profielschets van de te beroepen predikant(e) is nauw verbonden met de inbreng van onze gemeenteleden. 

Tot de kerntaken van de predikant(e) behoren:
•    Kerkdiensten verzorgen op de 1e en 3e zondag van de maand. Ook in samenwerking met PKN gemeente en RK parochie worden diensten georganiseerd (Palmzondag, Pinksteren, 5e zondagen). Hij of zij moet openstaan voor vernieuwende liturgie. 
•    Pastoraat: aandacht voor de ouderen in onze gemeente.
•    Begeleiden van activiteiten van Golfslag: samenkamers, bijeenkomsten voor kwetsbare medemensen. Assisteren met het organiseren van lezingen en bezinningsactiviteiten. Zie ook www.golfslag.eu.
•    Begeleiding Bijbelkring.
•    Meedenken/meewerken in de Interkerkelijke Contact Commissie.
•    Deelnemen aan het Samenwerkingsverband Doopsgezind Zeeland.

We zoeken dus een dominee die:


Affiniteit heeft met ouderen. Die mensen een gastvrij gevoel kan geven. Die met ons wilt meedenken en inspireert met nieuwe ideeën. Hij of zij is een proponent of heeft ervaring met 1 of meerdere gemeentes. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die de Doopsgezinde cursus gedaan heeft of wil gaan volgen. 
Als kerkenraad kunnen we de predikant(e) eventueel assisteren met zich oriënteren in de regio m.b.t. opbouwwerk, etc. 
Hij of zij is dominee voor heel Doopsgezind Zeeuws Vlaanderen, bij voorkeur woonachtig in Aardenburg. De pastorie is gelegen naast de schuilkerk, waar vele sociale activiteiten plaatsvinden.
Het kerkgebouw is onlangs gerenoveerd en is goed op de toekomst voorbereid. Wel willen we in de toekomst de kerkbanken vervangen door stoelen opdat het gebouw voor nog meer doeleinden te gebruiken is. 
Aardenburg is het oudste stadje van Zeeuws Vlaanderen, gelegen aan de Belgische grens. De steden Brugge, Gent en Antwerpen zijn in 20 tot 50 minuten bereikbaar. De gastronomische invloeden van onze zuiderburen zijn in Zeeuws Vlaanderen merkbaar. 

Onze krachten zijn:
•    Een kleine maar actieve groep
•    Een groep waar iedereen zich welkom weet, gastvrij
•    We staan met de voeten op de grond.


De salariëring geschiedt volgens ADS richtlijnen.
Er is een proefperiode van 6 maanden, wat bij wederzijdse goedkeuring zal worden omgezet in een vast dienstverband.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl