> agenda

Agenda

 
3 december 2019, 10:00 uur

Bijbelochtend

Ontmoetingsruimte DG.Kerk Aardenburg

Ook in het seizoen 2019-2020 is er weer een bijbelcursus met Ds. Marijn Vermet als gespreksleider.
Dit jaar gebruiken we als leidraad het boek Aartsmoeders van Betinne Siertsema en kijken naar de rol van vrouwen in de Bijbel.

In dit boek worden de levensverhalen van de aartsmoeder Sara, Rebekka, Lea en Rachel verteld, alsook van Hagar (moeder van een groot volk, de nakomelingen van haar zoon Ismaël) en Tamar (moeder van de stam van Juda). De auteurs willen hen uit de schaduw van de aartsvaders halen; op belangrijke momenten grijpen zij in, in de heilsgeschiedenis. Alhoewel hun gedrag daarbij meestal weinig sympathiek is, zorgen zij met hun handelswijze voor de voortgang van de belofte. De artikelen zijn gebaseerd op lezingen die het Bezinningscentrum van de Vrije Universiteit in 1991/1992 organiseerde. Na elke lezing volgde een viering. Achterin het boek zijn suggesties voor een liturgische verwerking van de thema's die in de artikelen ter sprake komen, opgenomen. Het boek leest prettig. Na elk artikel is een boekenlijstje opgenomen.

 

 


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl