dg aardenburg > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Aardenburg is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis en met leden uit heel Zeeuws-Vlaanderen en omgeving. We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.

Wij proberen elkaar in ons geloof te sterken door ervaringen uit te wisselen. Hierbij laten wij ons inspireren door Bijbelse verhalen, maar ook door andere verhalen, poezie, kunst en muziek. 

De gemeente zoekt naar de betekenis van geloven en spiritualiteit in het dagelijks leven.Wij proberen betrokken te blijven op elkaar en de wereld. Doopsgezinden hechten van oudsher meer aan praktische inzet dan aan grote woorden. Vandaar dat er in ons kerkgebouw een uitdeelpunt van de voedselbank is. Ook organiseren we een hele reeks activiteiten om mensen bij elkaar te brengen en te inspireren.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen in onze vermaning dient, voor het bijwonen van de Doopsgezinde kerkdiensten, te worden gereserveerd. U kunt dit doen door uw voorgenomen bezoek telefonisch aan ons door te geven via de volgende nummers: 0117-303 536 of 06-248 172 63.

 

 

 

 

Volgende dienst(en)

Doopsgezinde Kerkdienst

4 oktober 2020, 10:30 uur
Doopsgezinde Kerkdienst
Voorganger: Dhr. Herman de Roode
Waar: Doopsgezinde kerk Aardenburg
Organist: Lien van Male
Bijzonderheden:
Lievestream: https://www.youtube.com/channel/UCUfqxP2Medeq-oJBzuKFXYg/featured  

Kerkdienst

11 oktober 2020, 10:00 uur
Voorganger: Gastpredikant
Waar: St.Baafskerk Aardenburg
Organist: gastorganist
Bijzonderheden:
De geplande regiodienst is afgelast.

Doopsgezinde Kerkdienst

18 oktober 2020, 10:30 uur
Doopsgezinde Kerkdienst
Voorganger: Ds. Jaap Klanderman
Waar: Doopsgezinde kerk Aardenburg
Organist: Lien van Male
Bijzonderheden:
Livestraem; https://www.youtube.com/channel/UCUfqxP2Medeq-oJBzuKFXYg/featured

Kerkdienst PKN

25 oktober 2020, 10:00 uur
Kerkdienst PKN
Voorganger: Ds. Edward van der Kaaij
Waar: St.Baafskerk Aardenburg
Organist: Ad van de Wege
Bijzonderheden:
m.m.v. Gert Zonnebeld (saxofonist)

Doopsgezinde Oogstdienst

1 november 2020, 10:30 uur
Doopsgezinde Oogstdienst
Voorganger: Herman de Roode
Waar: Doopsgezinde kerk Aardenburg
Organist: Lien van Male

Doopsgezinde gedachtenisdienst

15 november 2020, 10:30 uur
Doopsgezinde gedachtenisdienst
Voorganger: Ds. Marijn Vermet
Waar: Doopsgezinde kerk Aardenburg
Organist: Lien van Male

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

01-10-2020, 14:00 uur Inloopmiddag (Ontmoetingsruimte Doopsgezinde Kerk)
02-10-2020, 10:30 uur TAALCAFE (Samenkamer Doopsgezinde kerk.)
05-10-2020, 14:00 uur Inloophuis de Samenkamer (Ontmoetingruimte Doopsgezinde kerk.)
06-10-2020, 10:00 uur Bijbelochtend (Ontmoetingsruimte DG.Kerk Aardenburg)
06-10-2020, 13:30 uur Crea Samen (Ontmoetingsruimte Doopsgezinde Kerk)

Naar alle activiteiten>>
 
 
     
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl