dg aardenburg > over ons > lid of vriend worden

Betrokken zijn als lid, vriend of sympathisant

Als U zich betrokken voelt en lid of vriend van de gemeente zou willen worden, stellen we dat erg op prijs. We vinden het fijn als met enige regelmaat nieuwelingen de gemeente komen versterken en gelukkig gebeurt dat ook.

Als u geen lid of vriend wil worden, maar onze gemeente wel wilt steunen, kunt U er voor kiezen om zich als symphatisant aan te melden. Via een nieuwsbrief blijft U dan op de hoogte van de activiteiten die worden georganiseerd. Eenmaal per jaar ontvangt U een betalingsverzoek met het verzoek om een vrijwillige bijdrage.

Vragen ?  .....Neem gerust contact op met onze predikant of iemand van de kerkenraad.

U kunt HIER onze (helaas wat verouderde) folder bekijken.

Uittreksel reglement 2013.

  3. LEDEN EN VRIENDEN

          3.1.      Leden
        Leden zijn broeders/zusters die door de kerkenraad als zodanig zijn geaccepteerd en zijn ingeschreven in het ledenboek van de gemeente.Dit kunnen zij
 • broeders/zusters die de wens te kennen hebben gegeven als lid te worden opgenomen in de gemeente en die na het voorlezen van een door hen zelf opgestelde geloofsbelijdenis door de kerkenraad zijn toegelaten tot de doop en deze vervolgens ook daadwerkelijk hebben ontvangen; 
 • broeders/zusters die belijdend lid waren van een andere christelijke gemeente en met attestatie
  - gefiatteerd door de kerkenraad - overgekomen zijn naar de gemeente;  
 • broeders/zusters die van een andere christelijke gemeente belijdend lid zijn en na het voorlezen van een door hen zelf opgestelde geloofsbelijdenis en onder goedkeuring van de kerkenraad daarnaast ook lid zijn geworden van de gemeente.
   
  Waar de volwassenendoop de kernwaarden van de doopsgezinde traditie raakt, zullen broeders/zusters
  die de kinderdoop in een andere christelijke gemeente hebben ontvangen bij toetreding als volwassene
  worden herdoopt.
  Wanneer echter betrokkene aangeeft daarvan te willen afzien, wordt deze wens gerespecteerd. 
   
  3.2.      Vrienden
  Vrienden zijn broeders/zusters die door de kerkenraad als zodanig zijn geaccepteerd en zijn ingeschreven in het vriendenregister van de gemeente.
  Dit kunnen zijn:
 • broeders/zusters die in woord en daad mee willen doen binnen de gemeente; zij willen of kunnen zich echter (nog) niet vastleggen in het lidmaatschap;
 • broeders/zusters die nadrukkelijk op zoek zijn en zich daarbij willen verdiepen in en zich willen inleven binnen de doopsgezinde traditie. 

   

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl