dg aardenburg > bezinning

Bezinning

 
 

Een doper in het katholieke zuiden…

Wind je niet op, maar je niet druk, maar leer ermee omgaan, dat het licht donker wordt, dat het volle leeg wordt, dat het stille rumoerig wordt, dat de lach verandert in een traan en dat de blijheid versomberen zal, want in de versombering woont alweer het blije…
Deze wijze woorden klonken aan het begin van een ingetogen Aswoensdag viering. De Aardenburgse Katholieke kerk was deze dag vol mensen die de dag daarvoor nog uitbundig feestvierden in een carnavalskostuum. Het is voor deze dominee altijd een bijzondere ervaring om daar met zoveel feestvierders de sobere 40-dagentijd aan te vangen een askruisje. Een bijzondere spanning is voelbaar in die grote en stille kerk. Het is diezelfde spanning die op magnifieke wijze is verbeeld op het schilderij: ‘De strijd tussen Carnaval en Vasten’ van Pieter Bruegel de Oudere uit 1559. Hieronder is het centrale deel van het schilderij afgebeeld.De dikke carnaval zit met een speenvarken op een spies op een wijn-of bierton, een pot rijstpap op zijn hoofd. Hij is gekleed in felle kleuren en laat opvallend duidelijk zien dat hij man is. De vasten zit als uitgemergelde en schlemiele vrouw in een boetekleed op een wagen zoals in processies werd gebruikt. Op het hoofd een omgekeerde bijenkorf waar de bijen zelfs nog omheen vliegen (in februari!?), allusie op honig als typisch voedsel voor de vasten. Het wapen van de vasten is een ovenschop met daarop enkele visjes, ook een typisch vastenvoedsel.
Maar tussen de kreupelen en de waterput aan de bovenkant is een ruime lichte vlek midden in het schilderij zichtbaar, alsof de schilder daar de aandacht op wil vestigen. Bij die vlek zie je een echtpaar op de rug dat blijkbaar wegloopt van de strijd op de voorgrond. Waar loopt het echtpaar naartoe? De vrouw met een gedoofde lantaarn aan haar riem, de man met een groot en een klein mes links en rechts en met zijn arm liefdevol op de rug van de vrouw, die haar hoofd naar de man neigt. Zij horen niet duidelijk bij één van beide zijden van het schilderij. Houden zij de strijd tussen carnaval en vasten voor gezien en gaan zij naar het gewone gevarieerde leven achterin het schilderij? Waarschijnlijk heeft Bruegel willen uitbeelden dat te midden van alle strijd tussen geloof en plezier het eigenlijk allemaal draait om de gewone liefde tussen mensen. Dáár is het echte leven dat licht brengt in de wereld. Of net wat radicaler in de woorden van de profeet Jesaja:
6 Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? 7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? 8 Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
Ik wens u allen een Liefdevolle en betekenisvolle 40-dagentijd.
Ds. Marijn Vermet.

 

Over Nashville, een persoonlijke noot…

Aan mijn theologie studie aan de Protestantse Theologische Faculteit bewaar ik warme herinneringen. Als jonge theoloog met een vrijzinnige achtergrond voelde de Leidse kritische studieomgeving als een warm bad. De docenten vertelde met liefde over de bijbel en de christelijke traditie als bron van inspiratie. En tegelijkertijd schroomde men niet om ook hun persoonlijk engagement ter sprake te brengen. Nooit was er een sfeer waarin de docent suggereerde namens God zelf te spreken, maar altijd proefde ik een menselijke bescheidenheid, die niets af deed aan de intensiteit en de bezieling waarmee de colleges werden gegeven.

Zo sprak de hoogleraar van de Gereformeerde Bond met warmte over zijn orthodox protestantse opvoeding. Uit zijn mond was zelfs de Heidelbergse Catechismus goed te verteren. Natuurlijk werden er regelmatig harde noten gekraakt, als de vrijzinnige studenten in het geweer kwamen tegen de verstarde geloofsleer die uit die catechismus spreekt. Maar altijd eindigde deze verhitte discussies met een relativerende lach van student en docent die niets afdeed aan de ernst van het besproken onderwerp. Het was een lach die ons betrok bij de aard van ons mens zijn en de sfeer uitademende van wat Paulus in 1 Korintiërs: 13 noemt: ´Wij kennen slechts ten dele´

Precies die mildheid vind ik zo ontbreken aan het Nashville statement. In harde bewoordingen wordt de lezer even medegedeeld hoe het zit:

 ‘WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn’.

Pas daarna klinkt er een pastorale noot:

 ‘WIJ ONTKENNEN dat de arm van de Heere te kort is om te redden, of dat ook maar één zondaar buiten Zijn bereik is.’ …….. Een uiterst schrale troost wat mij betreft.

Als Doopsgezinden strooien we in 2019 niet zo vanzelfsprekend met statements en verklaringen. Zoals Geert Brűsewitz het in zijn persoonlijke reactie op de Nashville-verklaring verwoordt: ‘Het idee dat het leergezag zich in 2000 jaar niet gewijzigd heeft, en dat er enkelingen zijn (mannen) die over anderen dit gezag uitoefenen is on-Bijbels en niet in lijn met de kerkgeschiedenis. Wij gaan ervan uit dat de interpretatie van de Bijbelse boodschap en een daarop gebaseerde ethiek in handen is van de gemeente; de gemeenschap van gelovigen. Met de gave van de Heilige Geest is het gezamenlijk verstaan van de Bijbelse boodschap een samenspraak van allen die zich tot de gemeente nu en in het verleden rekenen en rekenden.’

Ik ben dankbaar voor de gastvrije, moderne, open en ontspannen geloofssfeer in onze gemeentes. Als teken van gastvrijheid kon de afgelopen maand de regenboogvlag worden uitgehangen en dat was wellicht ook al gebeurd (als die niet was uitverkocht).

Maar pas op de dag dat mijn orthodoxe studiegenoot uit Urk de ruimte vindt om zijn dochter op een verantwoorde en pastorale manier te begeleiden bij haar mogelijk lesbische gevoelens, hang ik er persoonlijk 1 vlag bij!

Ds.Marijn Vermet.

.

 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl