dg aardenburg > bezinning

Bezinning

 
 

 

De Pinkstergeest en de marge. 

Als we als kerk aandacht hebben voor de kwetsbare groepen in de samenleving, dan blijft het te vaak van buitenaf  en vanuit de hoogte. 

Dat was één van de belangrijke boodschappen van de zendingsconferentie van de Raad van Kerken in Arusha die ik in maart bezocht.In het slotdocument van de conferentie: ‘Een oproep tot discipelschap’ krijgen juist de ‘gemarginaliseerden’ veel aandacht, misschien wel meer dan een welgestelde blanke West-Europeaan lief is. (Het document is  elders in het kerkblad na te lezen) 

Een bekende Zuid-Afrikaanse missioloog, David Bosch, heeft in de jaren negentig van de vorige eeuw de uitdagende stelling geponeerd, dat zending en evangelisatie altijd vanuit de marge beginnen. Jezus werd ‘in de marge’ geboren en kwam vanuit de marge naar ons toe. Een spreker op de conferentie voegde hier aan toe: ‘God werkt juist vanuit de marge, omdat de hardnekkige zonden van onze maatschappij  hier zo duidelijk zichtbaar worden’

Een missionair pionier in Spangen, zei onlangs: ‘Als je begint bij de kerk die iets wil bieden voor de wijk, creëer je onbedoeld van meet af aan een ‘wij-zij’-verhouding. Jij gaat iets doen voor hen – in het ergste geval is dat dan iets waarvan jij vindt dat ‘zij’ dat nodig hebben. Dus: wij beginnen niets zonder de mensen in de wijk daarin te kennen en hun te vragen met ons mee te denken. Als je bij de ‘vraag’ begint, heb je altijd meteen buurtbewoners die bereid zijn zich ervoor in te zetten.

Een interessante manier van denken, vind ik, juist voor de kleine Doopsgezinde Gemeentes in Zeeland. Ja, we zijn klein en kwetsbaar en misschien wel gemarginaliseerd. Maar waar we die kwetsbaarheid koesteren en zien als kracht, ontstaat op een verassende wijze nieuwe Geest! 

Ik wens u alvast een Geestig  Pinksteren!

Ds. Marijn Vermet.

=========================================

Door: Ds. Leuny de Kam

Altijd weer laat Pasen ons nadenken over de vraag: ‘Is Jezus nu echt opgestaan? Is dat echt gebeurd?’ Deze vraag hoort bij een andere vraag die altijd weer gesteld wordt: ‘Bestaat God’?

Op Goede Vrijdag zijn wij allen gelijk, of je nu gelovig of niet gelovig bent. Samen zijn we in de donkere nacht, de nacht van het lijden, het moment van godverlatenheid, van de dood van God, ‘God, mijn God, waarom heb je mij verlaten?’

De vraag die Goede Vrijdag eigenlijk stelt is: heeft liefde zin? Had dat leven van Jezus zin, waarin hij zich met een onvoorwaardelijke en allesomvattende liefde gaf? Pasen nodigt ons uit iets met dìe vraag te doen.

Je zou kunnen zeggen dat God ons uitnodigt om iets met die vraag te doen. God die op die manier niet tot ons komt als een feit, maar als een mogelijkheid, als een uitnodiging. God is geen antwoord, maar een vraag: ‘Heeft liefde zin? De vragen ‘bestaat God’ en ‘heeft liefde zin’ zijn eigenlijk hetzelfde. Ik ken geen betere uitleg van de uitspraak ‘God bestaat’ dan: ‘liefde heeft zin’.Het antwoord kunnen we niet bewijzen, we kunnen het slechts met ons leven laten zien.

Jezus vraagt van zijn leerlingen geen theorieën over de opstanding, maar hij vraagt ze om òòk uit de dood op te staan en hier en nu te beginnen met nieuw leven. Het nieuwe van dat leven bestaat uit liefde. Liefde tot de anderen, de wereld, het leven en tot God.

God die de wereld door de liefde in beweging brengt. Hij nodigt jou uit voor de dans van de liefde waarin de hemel en de aarde, het goddelijke en het menselijke in elkaar opgaan. En zo dansen wij met Pasen de liefdesdans!

Bron: Tomás Halík ‘Ik wil dat jij bent’.

Dan vraagt de morgen

mij ten dans

op witte vleugels

van het Licht.

Ik mag mijn graf te buiten gaan,

gemachtigd

door het Licht,

van nu aan

door de Zon geraakt.

De stralen weven mij een mantel

van ongebroken Licht

en God bekleedt mij

met de luister van zijn Licht.

S. de Vries

 

Passietraditie

 

ds.Leuny de Kam

 

Tijdens deze periode voor Pasen krijgt de Matteüs Passie weer veel aandacht. En terecht, in onze streek is het hoogtepunt natuurlijk de uitvoering in Aardenburg. Graag wil ik iets vertellen over het ontstaan van de Passie-traditie.

 

De vertelling van het Passieverhaal, het verhaal over het lijden van Jezus, is al heel oud. Reeds in de 4e eeuw wordt in de christelijke kerk tijdens de week voorafgaande aan Pasen, het Passieverhaal voorgedragen.

 

Vanaf de 9e eeuw worden de verhalen, opgeschreven door de vier evangelisten, elk op één dag tijdens de Stille Week vertolkt. Matteüs op Palmzondag, Marcus op dinsdag, Lucas op woensdag en Johannes op Goede Vrijdag.

 

Vanaf de 12e eeuw wordt de vertolking meer gedramatiseerd. De diaken zingt de woorden van de evangelist, de priester de Christuswoorden en de sub-diaken neemt de personages van Petrus, Pilatus, soldaten, discipelen en priesters voor zijn rekening. Door de opkomende meerstemmigheid in de muziek, werden de liederen of koralen eerst door de drie zangers samen gezongen, later door een afzonderlijk koor.

 

Eind 15e eeuw ontstaan motet-passies, waarin het hele verhaal voor meerstemmig koor is gezet (b.v. Jacob Obrecht 1471).

 

Vanaf de 16e eeuw vervangt de Lutherse Kerk het Latijn door de volkstaal en vervolgens gaan de deuren wijd open voor invloeden uit de Italiaanse opera. Er komt instrumentale begeleiding bij en het evangelieverhaal wordt onderbroken door aria’s op vrije teksten. Om de betrokkenheid van het publiek te vergroten zingt de gemeente ook zo nu en dan een eenstemmig koraal. Later worden deze koralen meerstemmig gecomponeerd en het koor de rol van de gemeente overneemt. Voorbeelden hiervan zijn de Johannes- en de Matteüs Passie van Bach. De laatste ging in première ging op Goede Vrijdag 11 april 1727 in de vesperdienst om 14 uur.

 

In onze tijd zoeken we opnieuw naar vormen om het Passieverhaal te vertolken. Mag The Passion die we op de Witte Donderdag op tv kunnen volgen, in deze traditie staan?

==================

  

 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl