dg aardenburg > bezinning

Bezinning

 
 

Startzondag.

 

Als voorbereiding op de startzondag met als thema: “Geef mij nu je angst” las ik het indrukwekkende boekje ‘Een Jihad van Liefde’ . Het is geschreven door Brusselaar Mohamed El Bachiri die bij de verschrikkelijke aanslagen in Brussel zijn vrouw kwijtraakte. Hij is nu vastbesloten een strijd van Liefde te strijden en niet in haat te vervallen. Zijn bijzondere woorden op de achterflap van het boekje wil ik graag aan u meegeven. Een opmaat voor een boeiende startzondag:

‘Ik heb de kinderen gezegd dat mama in de hemel was,
dat slechte mensen een bom in de metro hadden gelegd,
dat God haar wilde beschermen en haar daarom had
meegenomen naar de hemel.

Ze vinden het leven maar niks. Een mama die dag zegt,
een kus geeft en naar haar werk gaat, en dan ineens:
geen mama  meer. Ze snappen er helemaal niks van.
Ze hebben mama in de krant zien staan.

‘We zijn allemaal broeders’ zeg ik.
‘Is iemand die zoiets doet ook een broeder?’
‘Ja dat is ook een broeder, maar een broeder die
een verkeerd pad heeft gekozen. Als mens blijft hij
je broeder, ook al heeft hij het allerergste gedaan.’

Ze zijn kwaad, ze willen wraak. Ik zeg: ‘Als je iemand
doodt of met geweld reageert, dan maak je dezelfde

fout als hij. Dan verlaag je je tot zijn niveau. Jullie zijn
beter dan dat.’

Ds. Marijn Vermet.


De Pinkstergeest en de marge. 

Als we als kerk aandacht hebben voor de kwetsbare groepen in de samenleving, dan blijft het te vaak van buitenaf  en vanuit de hoogte. 

Dat was één van de belangrijke boodschappen van de zendingsconferentie van de Raad van Kerken in Arusha die ik in maart bezocht.In het slotdocument van de conferentie: ‘Een oproep tot discipelschap’ krijgen juist de ‘gemarginaliseerden’ veel aandacht, misschien wel meer dan een welgestelde blanke West-Europeaan lief is. (Het document is  elders in het kerkblad na te lezen) 

Een bekende Zuid-Afrikaanse missioloog, David Bosch, heeft in de jaren negentig van de vorige eeuw de uitdagende stelling geponeerd, dat zending en evangelisatie altijd vanuit de marge beginnen. Jezus werd ‘in de marge’ geboren en kwam vanuit de marge naar ons toe. Een spreker op de conferentie voegde hier aan toe: ‘God werkt juist vanuit de marge, omdat de hardnekkige zonden van onze maatschappij  hier zo duidelijk zichtbaar worden’

Een missionair pionier in Spangen, zei onlangs: ‘Als je begint bij de kerk die iets wil bieden voor de wijk, creëer je onbedoeld van meet af aan een ‘wij-zij’-verhouding. Jij gaat iets doen voor hen – in het ergste geval is dat dan iets waarvan jij vindt dat ‘zij’ dat nodig hebben. Dus: wij beginnen niets zonder de mensen in de wijk daarin te kennen en hun te vragen met ons mee te denken. Als je bij de ‘vraag’ begint, heb je altijd meteen buurtbewoners die bereid zijn zich ervoor in te zetten.

Een interessante manier van denken, vind ik, juist voor de kleine Doopsgezinde Gemeentes in Zeeland. Ja, we zijn klein en kwetsbaar en misschien wel gemarginaliseerd. Maar waar we die kwetsbaarheid koesteren en zien als kracht, ontstaat op een verassende wijze nieuwe Geest! 

Ik wens u alvast een Geestig  Pinksteren!

Ds. Marijn Vermet.

  

 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl