dg aardenburg > bezinning

Bezinning

 
 

 

 

maart 2018

 

Passietraditie

 

ds.Leuny de Kam

 

Tijdens deze periode voor Pasen krijgt de Matteüs Passie weer veel aandacht. En terecht, in onze streek is het hoogtepunt natuurlijk de uitvoering in Aardenburg. Graag wil ik iets vertellen over het ontstaan van de Passie-traditie.

 

De vertelling van het Passieverhaal, het verhaal over het lijden van Jezus, is al heel oud. Reeds in de 4e eeuw wordt in de christelijke kerk tijdens de week voorafgaande aan Pasen, het Passieverhaal voorgedragen.

 

Vanaf de 9e eeuw worden de verhalen, opgeschreven door de vier evangelisten, elk op één dag tijdens de Stille Week vertolkt. Matteüs op Palmzondag, Marcus op dinsdag, Lucas op woensdag en Johannes op Goede Vrijdag.

 

Vanaf de 12e eeuw wordt de vertolking meer gedramatiseerd. De diaken zingt de woorden van de evangelist, de priester de Christuswoorden en de sub-diaken neemt de personages van Petrus, Pilatus, soldaten, discipelen en priesters voor zijn rekening. Door de opkomende meerstemmigheid in de muziek, werden de liederen of koralen eerst door de drie zangers samen gezongen, later door een afzonderlijk koor.

 

Eind 15e eeuw ontstaan motet-passies, waarin het hele verhaal voor meerstemmig koor is gezet (b.v. Jacob Obrecht 1471).

 

Vanaf de 16e eeuw vervangt de Lutherse Kerk het Latijn door de volkstaal en vervolgens gaan de deuren wijd open voor invloeden uit de Italiaanse opera. Er komt instrumentale begeleiding bij en het evangelieverhaal wordt onderbroken door aria’s op vrije teksten. Om de betrokkenheid van het publiek te vergroten zingt de gemeente ook zo nu en dan een eenstemmig koraal. Later worden deze koralen meerstemmig gecomponeerd en het koor de rol van de gemeente overneemt. Voorbeelden hiervan zijn de Johannes- en de Matteüs Passie van Bach. De laatste ging in première ging op Goede Vrijdag 11 april 1727 in de vesperdienst om 14 uur.

 

In onze tijd zoeken we opnieuw naar vormen om het Passieverhaal te vertolken. Mag The Passion die we op de Witte Donderdag op tv kunnen volgen, in deze traditie staan?

==================

Langzaam worden opgelicht…

 Binnenkort begint de 40 dagen tijd weer. De tijd voorafgaande aan het Paasfeest, die duidelijk een bezinnend karakter heeft. De zondagen van de 40 dagentijd hebben ook allemaal een naam met een bezinnend karakter.

De Eerste zondag: Invocabit; dat is Latijn voor: “Hij zal aanroepen” Het komt uit Psalm 91, vers 15 waar staat: “Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden”. De Eeuwige zal ons antwoorden, wanneer wij tot Hem roepen ook als het lijden groot is.

De Tweede zondag: Reminiscere, Dit Latijnse woord betekent: “Gedenk” Het komt uit Psalm 25, vers 6, waar staat: “Gedenk uw barmhartigheid, Heer”.

 De Derde zondag: Oculi. Oculi is Latijn voor ‘ogen’. Dit is afkomstig uit Psalm 25, vers 10 waar staat: “Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht.

 De Vierde zondag: Laetare. Laetare is Latijn voor: “Verheugen” en is ontleend aan Jesaja 66:10 waar staat: “Verheug u, o Jeruzalem”.

 De Vijfde Zondag: Judica. Dit woord betekent:“Oordeel, spreek recht”. In Psalm 43:1 staat: “Doe mij recht, o God”. Voor al het leed dat ons en deze wereld treft vragen wij God om recht te doen.

De Zesde Zondag is Palmzondag en dan volgt het hoogfeest van Pasen.

 Veel levensmoed- en wijsheid zijn er in deze namen bewaard.
De liturgie houdt zo het besef levend, dat je niet zomaar Pasen kunt vieren. Want wat betekent Pasen voor jou persoonlijk? Waar in jouw/ uw leven raakt dat feest van de Overwinning van het Leven op de Dood?

 Voor mij maakt het volgende gedicht van Ed Hoornik over ‘Hebben en Zijn’ veel duidelijk over onze ‘opgang’ naar  Pasen.

 Hebben en zijn

 Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werklijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed. Hoornik

Een gezegende 40 dagentijd gewenst, met wat minder Hebben en wat meer Zijn….           Ds.Marijn Vermet.

=============================================

OVERDENKING door Ds. Marijn Vermet.

‘t Licht verdraegen…

Wat kun je doen tegen al die tenenkrommende zoetigheid die ons weldra weer zal overspoelen? Eindeloze rijen kaarsjes  en kerstdiners waar geen einde aankomt? 

Een 96 jarige confronteerde mij als beginnend geestelijk verzorger ooit met een minder zoetige kant van het kerstverhaal, toen zij  spontaan het bekende lied ‘O Kerstnacht, schoner dan de dagen’ citeerde. Ik had nog  bedacht om samen ‘Nu zijt welle kome’ te zingen, maar dat zat er bij deze dame niet in. Nee zij, citeerde een lied dat een minder vrolijke kant van kerst belicht en dat door Joost van den Vondel als onderdeel van de Gijsbrecht van Aemstel rond 1637 is geschreven. Dit lied, als lied 510 in ons liedboek opgenomen, kent u wellicht. Ik vermeld hier  alleen de eerste 8 regels…

O Kersnacht, schooner dan de daegen,

Hoe kan Herodes 't licht verdraegen,

Dat in uw duisternisse blinckt,

En wort geviert en aengebeden?

Zijn hooghmoed luistert na geen reden,

Hoe schel die in zijn ooren klinckt.

Hy pooght d'onnoosle te vernielen

Door 't moorden van onnoosle zielen…

 

Het lied bezingt koning Herdodes, die bang is macht te verliezen aan een nieuwe koning en daarom moordt uit angst. Herodes wordt in Mattheus beschreven als de koning die regeert ten koste van anderen, ten koste van waarheid en ten koste van Licht…. In 1940 schrijft de theoloog Bonhoeffer over Hitler: ‘Hij is als een moordlustige Herodes, er op uit om alleen maar te denken aan zijn gruwelijke eigenbelang.’

Ja je kunt in het  verleden, maar ook hier en nu makkelijk een Herodes aanwijzen als het om dictators of potentaten ver weg gaat. Maar tegelijkertijd representeert Herodes ook de donkere, angstige en wrede kant die elk mens meedraagt en waar je heel wat mee te stellen kunt hebben… Nog iedere dag vallen er slachtoffers omdat Herodes  het licht niet verdraegt… Dat is de harde realiteit.

En toch leeft het christendom uiteindelijk van een andere realiteit: ‘Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt’ dicht Huub Oosterhuis zo wonderlijk mooi. 

En de engel sprak tot Jozef:  ‘Sta op!’ Ga met het kind en zijn moeder naar Israël, Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.’ schrijft Mattheus.

Een gezegend Kerstfeest gewenst!

 

  

 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl