dg aardenburg > activiteiten > bijbelochtenden

Bijbelochtenden


Iedere eerste dinsdag van de maand om 10.00 uur lezen we met elkaar uit de bijbel, drinken we koffie en spreken we elkaar. Dit jaar is het gespreksthema: "Zo goed als nieuw " De bijbelteksten zijn rond dit thema uitgekozen.

1. Nieuwe naam – nieuwe kans over ruzie en verzoening (Genesis 33) Oktober 2017
2. Samen eten – ontwapenend hoe samen eten kan leiden tot vrede (2 Kon. 6:8-23) November 2017
3. Wat een uitzicht een berg met uitzicht op de weg van de vrede (Jesaja 2/Micha 4) December 2017
4. Verrassende gerechtigheid de Bergrede wijst andere wegen (Mattheus 5: 38-48) Januari 2018
5. Ongezien in aanzien na een ontmoeting een nieuwe weg inslaan (Lucas 19:1-10) Februari 2018
6. Door schade en schande wijs worden door doorleefde ervaringen (Johannes 21) Maart 2018
7. Nieuwe lente, een nieuw geluid taal van de Geest doorbreekt grenzen (Hand. 2) April 2018

8. Evaluatie en afsluiting van onze bijbelochtenden. Mei 2018

Als dopers vinden we het een bijbelse opdracht om vredestichters te zijn. Bijbelverhalen dagen ons daarbij uit. We zien hoe in deze verhalen ontmoetingen en ervaringen de bijbelse personages veranderen en tot nieuwe mensen maakt. Verrassende gebeurtenissen geven ons een nieuwe kijk op de zaken. De nieuwe blik helpt ons om op een andere manier naar de wereld, elkaar en onszelf te kijken. Durven we zo ook nieuw te kijken naar onze verschillen en conflicten? Een nieuwe blik als wezenlijke stap op de weg van vrede en gerechtigheid.

We spiegelen ons aan de bijbelverhalen en kunnen ons afvragen: in hoeverre staan we zelf ’zo goed als nieuw worden’ en daardoor vrede in de weg? Het materiaal is hopelijk vooral inspirerend om in gesprek te gaan, samen te ontdekken wat wezenlijk is om samen te leven op aarde. Om aan de slag te gaan als vredestichters die (nog) beter zijn toegerust.

Door: Marijn Vermet.
Data: Iedere eerste dinsdag van de maand.
Tijd: van 10.00-12.00u.
Plaats:Gemeentekamer Doopsgezinde Vermaning Weststraat 37 Aardenburg.

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl