dg aardenburg > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Aardenburg is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis en met leden uit heel Zeeuws-Vlaanderen en omgeving.We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.

Wij proberen elkaar in ons geloof te sterken door ervaringen uit te wisselen. Hierbij laten wij ons inspireren door Bijbelse verhalen, maar ook door andere verhalen, poezie, kunst en muziek.

De gemeente zoekt naar de betekenis van geloven en spiritualiteit in het dagelijks leven.Wij proberen betrokken te blijven op elkaar en de wereld. Doopsgezinden hechten van oudsher meer aan praktische inzet dan aan grote woorden. Vandaar dat er in ons kerkgebouw een uitdeelpunt van de voedselbank is. Ook organiseren we een hele reeks activiteiten om mensen bij elkaar te brengen en te inspireren.

GEVRAAGD
Iemand die de kinderen wil begeleiden (op toerbeurt) tijdens de kindernevendienst.Interesse ; neem contact op met onze predikant

===============
Volgende dienst(en)
Kerkdienst (DGA/PKN)

30 september 2018, 10:30 uur
Kerkdienst (DGA/PKN)
Voorganger: Ds.Edward van der Kaaij
Waar: Doopsgezinde kerk Aardenburg
Organist: M.Goethals

Kerkdienst

7 oktober 2018, 10:30 uur
Voorganger: Ds. Marijn Vermet
Waar: Doopsgezinde Kerk Aardenburg
Organist: Mevr. Lien van Male
Bijzonderheden:
Kindernevendienst

Kerkdienst (PKN)

14 oktober 2018, 10:00 uur
Kerkdienst (PKN)
Voorganger: mevr. Reinhoud-Kaland
Waar: St.Baafskerk Aardenburg
Organist: Jan Neeteson

Kerkdienst

21 oktober 2018, 10:30 uur
Voorganger: Ds. Marijn Vermet
Waar: Doopsgezinde kerk Aardenburg
Organist: B.Lampo
Bijzonderheden:
Avondmaalviering - Kindernevendienst

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

28-09-2018, 20:00 uur Spirituele ontmoetingsavond (Ontmoetingsruimte Doopsgezinde Kerk Aardenburg)

Naar alle activiteiten>> 

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2018 Doopsgezind.nl