dg aardenburg > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Aardenburg is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis en met leden uit heel Zeeuws-Vlaanderen en omgeving. We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.

Wij proberen elkaar in ons geloof te sterken door ervaringen uit te wisselen. Hierbij laten wij ons inspireren door Bijbelse verhalen, maar ook door andere verhalen, poezie, kunst en muziek. 

De gemeente zoekt naar de betekenis van geloven en spiritualiteit in het dagelijks leven.Wij proberen betrokken te blijven op elkaar en de wereld. Doopsgezinden hechten van oudsher meer aan praktische inzet dan aan grote woorden. Vandaar dat er in ons kerkgebouw een uitdeelpunt van de voedselbank is. Ook organiseren we een hele reeks activiteiten om mensen bij elkaar te brengen en te inspireren.

 
GEVRAAGD
Iemand die de kinderen wil begeleiden (op toerbeurt) tijdens de kindernevendienst.Interesse ; neem contact op met onze predikant

===============
Volgende dienst(en)
Oecumenische viering

20 januari 2019, 10:00 uur
Oecumenische viering
Voorganger: Ds. Marijn Vermet, ds. Edward van der Kaaij, r.k. liturgiegroep
Waar: r.k. Kerk te Aardenburg
Organist: Benny Lampo
Bijzonderheden:
Gebedsweek voor de eenheid. Aansluitend om 11.30 u. Aperitief concert KMAF.

Oecumenische kerkdienst

26 januari 2019, 15:00 uur
Oecumenische kerkdienst "Over de grens".
Voorganger: Pastor Rik Meertens, ds Marijn Vermet, ds Derk Blom.
Waar: kerk te Waterland-Oudeman
Bijzonderheden:
Thema: Recht voor ogen

Kerkdienst

27 januari 2019, 10:00 uur
Voorganger: ds Marian Taalman- de Ruiter
Waar: kerk te St.Kruis
Organist: N.Luuring

Kerkdienst Ringdag 2019

27 januari 2019, 10:30 uur
Kerkdienst Ringdag 2019
Voorganger: Ds. Jannie Nijwening
Waar: Doopsgezinde kerk Paleisstraat 8 Den Haag
Bijzonderheden:
Thema: Geef me nu je angst. Zie ook onder AGENDA

Kerkdienst

3 februari 2019, 10:30 uur
Voorganger: Ds. Marijn Vermet
Waar: Doopsgezinde kerk Aardenburg
Organist: Lien van Male

Kerkdienst

10 februari 2019, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Edward van der Kaaij
Waar: Peperbusse St.Kruis

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

17-01-2019, 20:00 uur Golfslag Lezing : Dirk Boone Toegang: € 5.- (Doopsgezinde Kerk Aardenburg)
21-01-2019, 14:00 uur Samenkamer (Ontmoetingsruimte Doopsgezinde Kerk)
22-01-2019, 14:00 uur Kleur Samen (Ontmoetingsruimte Doopsgezinde kerk)
25-01-2019, 20:00 uur Inspiratiecafé (Ontmoetingsruimte Doopsgezinde Kerk Aardenburg)
27-01-2019, 09:45 uur Ringdag 2019 in Den Haag (Doopsgezinde Kerk Paleisstraat 8 Den Haag)

Naar alle activiteiten>> 
 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl