dg aardenburg > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Aardenburg is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis en met leden uit heel Zeeuws-Vlaanderen en omgeving.We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.

Wij proberen elkaar in ons geloof te sterken door ervaringen uit te wisselen. Hierbij laten wij ons inspireren door Bijbelse verhalen, maar ook door andere verhalen, poezie, kunst en muziek.

De gemeente zoekt naar de betekenis van geloven en spiritualiteit in het dagelijks leven.Wij proberen betrokken te blijven op elkaar en de wereld. Doopsgezinden hechten van oudsher meer aan praktische inzet dan aan grote woorden. Vandaar dat er in ons kerkgebouw een uitdeelpunt van de voedselbank is. Ook organiseren we een hele reeks activiteiten om mensen bij elkaar te brengen en te inspireren.

GEVRAAGD
Iemand die de kinderen wil begeleiden (op toerbeurt) tijdens de kindernevendienst.Interesse ; neem contact op met onze predikant

===============
Volgende dienst(en)
Kerkdienst PALMPASEN

25 maart 2018, 10:30 uur
Kerkdienst PALMPASEN
Voorganger: Ds.Marijn Vermet
Waar: Doopsgezinde Kerk Aardenburg
Organist: Piet Beun
Bijzonderheden:
DG en PKN gezamenlijk. Kindernevendienst

Kerkdienst WITTE DONDERDAG

29 maart 2018, 19:00 uur
Kerkdienst WITTE DONDERDAG
Voorganger: Ds. Marian Taalman
Waar: St.Baafskerk Aardenburg
Organist: Ad v.d.Wege
Bijzonderheden:
Avondmaalviering.

Kerkdienst GOEDE VRIJDAG

30 maart 2018, 17:00 uur
Kerkdienst GOEDE VRIJDAG
Voorganger: Ds.Marijn Vermet
Waar: Doopsgezinde Kerk Aardenburg
Organist: B.Lampo
Bijzonderheden:
Avondmaalviering

Oecumenische PAASWAKE

31 maart 2018, 21:00 uur
Oecumenische PAASWAKE
Voorganger: Past. F.v.Geyt e.a.
Waar: rk.kerk H.Petrus apostel - Beatrixstraat 5 Schoondijke

PAASVIERING (PKN)

1 april 2018, 10:00 uur
PAASVIERING (PKN)
Voorganger: Ds. Edward van der Kaaij
Waar: St.Baafskerk Aardenburg
Organist: J.Neeteson

PAASVIERING

1 april 2018, 10:30 uur
PAASVIERING
Voorganger: Ds. Marijn Vermet
Waar: Doopsgezinde kerk Aardenburg
Organist: Lien van Male
Bijzonderheden:
kindernevendienst.

Kerkdienst (PKN)

8 april 2018, 10:00 uur
Kerkdienst (PKN)
Voorganger: Ds. Edward v.d.Kaaij
Waar: St.Baafskerk Aardenburg
Organist: A.v.d.Wege

Kerkdienst

15 april 2018, 10:30 uur
Voorganger: Ds.E.Rooze
Waar: Doopsgezinde kerk Aardenburg
Organist: B.Lampo
Bijzonderheden:
Kindernevendienst

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

20-03-2018, 13:30 uur CREA SAMEN (nieuw bij Golfslag) (Ontmoetingsruimte Doopsgezinde kerk.)
20-03-2018, 19:30 uur Filmhuis (Ontmoetingsruimte DG.Kerk)
23-03-2018, 20:00 uur Spirituele ontmoetingsavond (Ontmoetingsruimte Doopsgezinde Kerk Aardenburg)
28-03-2018, 12:00 uur Gast aan Tafel (PKN activiteit) (Consistoriekamer St.Baafskerk)
30-03-2018, 14:00 uur Zusterkring (Gemeentekamer Doopsgezinde Kerk)

Naar alle activiteiten>> 

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2018 Doopsgezind.nl