dg aardenburg > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Aardenburg is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis en met leden uit heel Zeeuws-Vlaanderen en omgeving. We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.

Wij proberen elkaar in ons geloof te sterken door ervaringen uit te wisselen. Hierbij laten wij ons inspireren door Bijbelse verhalen, maar ook door andere verhalen, poezie, kunst en muziek. 

De gemeente zoekt naar de betekenis van geloven en spiritualiteit in het dagelijks leven.Wij proberen betrokken te blijven op elkaar en de wereld. Doopsgezinden hechten van oudsher meer aan praktische inzet dan aan grote woorden. Vandaar dat er in ons kerkgebouw een uitdeelpunt van de voedselbank is. Ook organiseren we een hele reeks activiteiten om mensen bij elkaar te brengen en te inspireren.

 
GEVRAAGD
Iemand die de kinderen wil begeleiden (op toerbeurt) tijdens de kindernevendienst.Interesse ; neem contact op met onze predikant

===============
Volgende dienst(en)
Kerkdienst (PKN)

23 december 2018, 10:00 uur
Kerkdienst (PKN)
Voorganger: Ds. Edward van der Kaaij
Waar: Kerk te St.Kruis
Organist: G.v.Oostenbrugge
Bijzonderheden:
Vierde zondag van de Advent

Kerstnachtdienst (PKN)

24 december 2018, 22:30 uur
Kerstnachtdienst (PKN)
Voorganger: Ds. Edward van der Kaaij
Waar: St. Baafskerk Aardenburg
Organist: Ad van der Wege

KERSTDIENST

25 december 2018, 10:30 uur
KERSTDIENST
Voorganger: Ds. Marijn Vermet
Waar: Doopsgezinde kerk Aardenburg
Organist: Cees Hamelink + Fluitiste

Oudejaarsavonddienst (PKN)

31 december 2018, 18:30 uur
Oudejaarsavonddienst (PKN)
Voorganger: Ds. Edward van der Kaaij
Waar: Kerk te St.Kruis
Organist: Ad van der Wege
Bijzonderheden:
m.m.v.Cantorij

Nieuwjaarsdienst

6 januari 2019, 10:30 uur
Nieuwjaarsdienst
Voorganger: Ds. Marijn Vermet
Waar: Doopsgezinde kerk Aardenburg
Organist: Lien van Male

Kerkdienst

13 januari 2019, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Edward van der Kaaij
Waar: Kerk te St.Kruis
Organist: N.Luuring

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

17-12-2018, 14:00 uur Samenkamer (Ontmoetingsruimte Doopsgezinde Kerk)
18-12-2018, 13:30 uur Crea Samen (Ontmoetingsruimte Doopsgezinde kerk)
19-12-2018, 12:00 uur Gast aan tafel (Consistoriekamer St.Baafskerk)
20-12-2018, 14:00 uur Zusterkring (Gemeentekamer Doopsgezinde Kerk)
23-12-2018, 14:30 uur Kerstconcert (Doopsgezinde Kerk Aardenburg)

Naar alle activiteiten>> 
 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl