dg aardenburg > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Aardenburg is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis en met leden uit heel Zeeuws-Vlaanderen en omgeving.We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.

Wij proberen elkaar in ons geloof te sterken door ervaringen uit te wisselen. Hierbij laten wij ons inspireren door Bijbelse verhalen, maar ook door andere verhalen, poezie, kunst en muziek.

De gemeente zoekt naar de betekenis van geloven en spiritualiteit in het dagelijks leven.Wij proberen betrokken te blijven op elkaar en de wereld. Doopsgezinden hechten van oudsher meer aan praktische inzet dan aan grote woorden. Vandaar dat er in ons kerkgebouw een uitdeelpunt van de voedselbank is. Ook organiseren we een hele reeks activiteiten om mensen bij elkaar te brengen en te inspireren.

GEVRAAGD
Iemand die de kinderen wil begeleiden (op toerbeurt) tijdens de kindernevendienst.Interesse ; neem contact op met onze predikant

===============
Volgende dienst(en)
Gedachtenisdienst

19 november 2017, 10:30 uur
Gedachtenisdienst
Voorganger: Ds. Marijn Vermet
Waar: Doopsgezinde Kerk Aardenburg
Organist: B.Lampo
Bijzonderheden:
Thema: Rouw is liefde. (voor de kinderen is er een nevendienst) Tijdens deze dienst staan we stil bij de mensen die in het afgelopen jaar overleden zijn. We zullen de namen noemen van overleden gemeenteleden, vrienden of betrokkenen bij de gemeente en een kaars voor hen aansteken. Ook kan iedere aanwezige, een kaars aansteken voor een persoonlijk verlies, korter of langer geleden. In onze maatschappij is er vaak niet zoveel tijd om te rouwen. Daarom is er in deze dienst ruimte om pijn en verdriet een plaats te geven, maar ook om troost en bemoediging te krijgen. Kent u mensen in uw omgeving die bij hun verdriet wat steun kunnen gebruiken, dan kunt u hem of haar gerust hiervoor uitnodigen.

Gedachtenisdienst (PKN)

26 november 2017, 10:30 uur
Gedachtenisdienst (PKN)
Voorganger: Ds. Edward van der Kaaij
Waar: St.Baafskerk Aardenburg
Organist: N.Luurling

Kerkdienst

3 december 2017, 10:30 uur
Voorganger: Ds. Marijn Vermet
Waar: Doopsgezinde Kerk Aardenburg
Organist: Mevr. Lien van Male

Kerkdienst (PKN)

10 december 2017, 10:00 uur
Kerkdienst (PKN)
Voorganger: Mw. Reinhoudt-Kaland
Waar: Kerk te St.Kruis
Organist: J.Neeteson

Oecumenische Advent Vesper

12 december 2017, 19:00 uur
Oecumenische Advent Vesper
Waar: Doopsgezinde Kerk Aardenburg
Bijzonderheden:
m.m.v. cantorij o.l.v. Gerard Taalman

Kerkdienst

17 december 2017, 10:30 uur
Voorganger: Ds. Marijn Vermet
Waar: Doopsgezinde Kerk Aardenburg
Organist: B.Lampo

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

21-11-2017, 20:00 uur Lezing Antroposofie (Golfslag) (Doopsgezinde kerk Aardenburg)
28-11-2017, 10:00 uur Bijbelochtend (PKN) (Consistoriekamer St.Baafskerk Aardenburg)
28-11-2017, 20:00 uur Wat is goede zorg (rondom het levenseinde) (RABOZAAL ledeltheater Oostburg)
29-11-2017, 12:00 uur Gast aan Tafel (PKN activiteit) (Consistoriekamer St.Baafskerk)
01-12-2017, 20:00 uur Spirituele Ontmoetingsavond (Gemeentekamer Doopsgezinde Kerk)

Naar alle activiteiten>> 

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2017 Doopsgezind.nl