dg aardenburg > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Aardenburg is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis en met leden uit heel Zeeuws-Vlaanderen en omgeving. We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.

Wij proberen elkaar in ons geloof te sterken door ervaringen uit te wisselen. Hierbij laten wij ons inspireren door Bijbelse verhalen, maar ook door andere verhalen, poezie, kunst en muziek. 

De gemeente zoekt naar de betekenis van geloven en spiritualiteit in het dagelijks leven.Wij proberen betrokken te blijven op elkaar en de wereld. Doopsgezinden hechten van oudsher meer aan praktische inzet dan aan grote woorden. Vandaar dat er in ons kerkgebouw een uitdeelpunt van de voedselbank is. Ook organiseren we een hele reeks activiteiten om mensen bij elkaar te brengen en te inspireren.

 
GEVRAAGD
Iemand die de kinderen wil begeleiden (op toerbeurt) tijdens de kindernevendienst.Interesse ; neem contact op met onze predikant

===============
Volgende dienst(en)
Kerkdienst

24 februari 2019, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Marian Taalman-de Ruijter
Waar: Peperbusse St.Kruis
Organist: Niek Luuring
Bijzonderheden:
m.m.v. cantorij o.l.v. Gerard Taalman

Kerkdienst

3 maart 2019, 10:30 uur
Voorganger: Ds. Marijn Vermet
Waar: Doopsgezinde kerk Aardenburg
Organist: C. Hamelink

Kerkdienst

10 maart 2019, 10:00 uur
Voorganger: Mevr. R.Koops
Waar: Peperbusse St.Kruis
Bijzonderheden:
1e zondag 40-dagentijd

Kerkdienst

17 maart 2019, 10:30 uur
Voorganger: Ds. Marijn Vermet
Waar: Doopsgezinde kerk Aardenburg
Organist: B.Lampo
Bijzonderheden:
met: Kindernevendienst

Kerkdienst (PKN)

24 maart 2019, 10:00 uur
Kerkdienst (PKN)
Voorganger: Ds. C.de.Beun
Waar: Peperbusse St.Kruis
Organist: G.v.Oostenbrugge

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

25-02-2019, 14:00 uur Samenkamer (Ontmoetingsruimte Doopsgezinde kerk)
27-02-2019, 12:00 uur Gast aan tafel (Consistoriekamer St.Baafskerk)
04-03-2019, 14:00 uur Samenkamer (Ontmoetingsruimte Doopsgezinde Kerk)
05-03-2019, 13:30 uur Crea Samen (Ontmoetingsruimte Doopsgezinde Kerk)
05-03-2019, 19:30 uur Filmhuis (Ontmoetingsruimte DG.Kerk)

Naar alle activiteiten>> 
 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl